ПРОЕКТ НА УСАИД ЗА ИНКЛУЗИЈА НА РОМИТЕ

ПРОЕКТ НА УСАИД ЗА ИНКЛУЗИЈА НА РОМИТЕ

ПРОЕКТ НА УСАИД ЗА ИНКЛУЗИЈА НА РОМИТЕ Цели Намалување на дискриминацијата врз Ромите. Подобрување на вклученоста на Ромите во општеството. Времетраење на проектот Јануари 2021 година – Јануари 2026 година Финансиска поддршка од УСАИД 1 милион долари Партнер за...