Реализирани акции во висина од 1.520.323 милиони денари за развој на ромската заедница во Штип, Кочани, Куманово, Прилеп, Шуто Оризари, Радовиш, Берово

-реконструкција на улици

-обезбедување на патишта и побезбеден сообраќај

-уредување на верски објекти

-еколошки акции за почиста животна средина

и уште многу повеќе во текот на 2023!

Ова се локални акции иницирани и спроведени од Ромите во нивните махали!

Sare barabar amenge bash romano anglunipa! Oven saste!

Благодарност до сите општини и институции за нивната поддршка и донации!

USAID North Macedonia

Open Society Roma Initiatives

AVAJA

Градител 89 Доо Штип Graditel 89 Doo Shtip

Fantasy Mebel

Метални Конструкции Тонко-СР

Кватро Доо – Куманово kvatro.mk

https://fb.watch/p9ivo1oAtY/