ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТНА ЗАЕДНИЦА

ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТНА ЗАЕДНИЦА

ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТНА ЗАЕДНИЦА Цели Воспоставување на одржливи механизми за мобилизација на заедницата. Развој на капацитети на ромската заедница за планирање, финансирање и имплементирање на решенија за сопствените развојни предизвици и приоритети. Времетраење на...