Градоначалникот на Виница и Суад Скендери зборуваат за процесот на локалната акција за поставување на двете постојки за јавен превоз кои минатата недела беа пуштени во употреба во ромското маало. Погледнете го процесот и слушнете ги изјавите во кои се зборува и за идни акции во Виница за подобрување на животниот стандард на нас Ромите, заедно со Вас локалната заедница! Се заблагодаруваме на сите инволвирани страни без чиј придонес оваа акција немаше да стане реалност. Продолжуваме понатаму!

https://fb.watch/p9mpAb8JBd/