Ние во Сабота сме на терен,

По барање на заедницата како приоритет, денес заедно со нашите структури почнавме акција во Штип.

Во тек е реконструкција на улицата Широк Дол во должина од 40 m која претставуваше ризик за сите што живеат таму.

Голема благодарност до сите што учествуваа во оваа акција