🔴 Со замената на 28 стари и нефункционални врати повеќе од 1720 ученици добија подобри услови за мирно следење на часовите и наставата. ✅ Успешно е завршена уште една локална акција во ОУ „Братсво Миѓени“ во Тетово.
💰 Вредноста на оваа акција изнесува околу 452.000 денари. 🙏 Им благодариме на сите инволвирани во спроведувањето на оваа акција.
🎯 Тимот на Ромалитико активно работи на повеќе локации низ државата, следува период на презентирање на резултатите во повеќе општини.