🚧 Бетонирани се две улици во Струмица по повеќе децении! 📌 Крак на ул. „Братство“ во должина од 145 метри и ул. „Ѓорѓи Василев“ во должина од над 100 метри. 💰 Вкупната вредности на двете бетонирања изнесува околу 1 милион денари. ✨ Благодарност до локалната заедница за нивниот придонес! #ЗаедноЗаНас #BarabarAmenge@usaidnmacedonia USAID North Macedonia