✍️ Потпишан е договор за соработка со ООУ „Братство Миѓени“. 🚪Овој пат со учество на училиштето ги менуваме вратите од училниците кои беа нефункционални и стари. 🔔 Со ова обезбедуваме непрекинато и побезбедно учење на децата за време на часовите.