✅ Во целосно нова доградба на крајот од училниците, ОУ „Ванчо Китанов“ во селото Црник, Пехчево доби 3 нови тоалети (со посебна кабина за лица со посебни потреби).
🎯 Сите 63 ученици и целосниот персонал на училиштето конечно имаат нови тоалети по 4 месеци интензивна работа вклучувајќи многу различни градежни активности како рушење, ѕидање, поставување на водоводна мрежа и фекална канализација, керамички и фасадерски работи како и комплетно опремување на тоалетите.
💰 Вкупната вредност на акцијата е околу 2 милиони денари. Благодарност до општината и градежните фирми за нивната работа, како и нашиот тим во општина Пехчево. #BarabarAmenge #ЗаедноЗаНас #Тоалети #Пехчево #Црник #Роми #Ученици Општина Пехчево