🎯Општина Делчево преку проектни активности со финансиска поддршка на Заедничката Програма на Совет на Европа и Европската Унија – РОМАКТЕД фаза 2 со поддршка на Ромалитико реализираше:
✅ Реконструкција на три (3) училници во Основното општинско училиште „Св. Климент Охридски“ село Тработивиште
✅ Реконструкција на тоалети за ученици и изградба на тоалет за ученици со попреченост во Основното општинско училиште „Св. Климент Охридски“ село Тработивиште