💁‍♀️ Честит Меѓународен ден на жената – 8 март со моќни пораки од жените Ромки до сите нас! Прочитајте ги пораките на 20 жени Ромки: Фирдеза, Сеара, Назмија, Ава, Ќефајет, Амела, Ѓулфидан, Мелани, Мирсада, Ѓулфидан, Зухра, Перихан, Семина, Мејрема, Филдане, Сабина, Сара, Aида, Санела и Севдие! #ИнспирирајИнклузија #InspireInclusion USAID North Macedonia