Граѓанско општество за Интеграција на Ромите – Во сенка

Граѓанско општество за Интеграција на Ромите – Во сенка

Име на проектот Граѓанско општество за Интеграција на Ромите – Во сенка Период Ноември 2017 – Октомври 2018 Локација Национално ниво – Македонија Опис (цели и активности) Главната цел на проектот е мониторирање во сенка на прогресот на имплементација на Стратегија за...
Граѓанско општество за Интеграција на Ромите – Во сенка

Граѓанско општество за Интеграција на Ромите 2020

Име на проектот “Граѓанско општество за Интеграција на Ромите 2020” Период Јануари 2019 – Декември 2020 Локација Национално ниво – Македонија Опис (цели и активности) Главната цел на проектот е Инклузија на Ромите во јавните политики во Република Македонија. –...