Миграциски триалог на Балканот

Миграциски триалог на Балканот

Име на проект: Миграциски триалог на Балканот Имплементирано од: Водечка организација: СОВЕТ ЗА БЕГАЛЦИ БАДЕН – ВИРТЕМБЕРГ Партнер: Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико Поддржано од: Еразмус + Локација: Северна Македонија, Србија и Германија...
Миграциски триалог на Балканот

Образование на деца Роми во време на Ковид

Име на проект: Образование на деца Роми во време на Ковид Имплементирано од: Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико Поддржано од: Ромски Едукативен Фонд Локација: Северна Македонија со таргет на Прилеп и Шуто Оризари Период на имплементација:...
Миграциски триалог на Балканот

Промовирање на меѓукултурно разбирање, помирување и прифаќање

Име на проект: Промовирање на меѓукултурно разбирање, помирување и прифаќање Имплементирано од: Водечка организација: Институт за ромска култура во Албанија (ИРКА) Партнер: Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико Поддржано од: Регионална канцеларија...
Миграциски триалог на Балканот

Генерална поддршка и граѓанско општество за Интеграција на Ромите – Втора фаза

Име на проект: Генерална поддршка и граѓанско општество за Интеграција на Ромите – Втора фаза Имплементирано од: Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико Поддржано од: Канцеларија за Ромски Иницијативи, Фондација Отворено Општество Берлин Локација:...
Миграциски триалог на Балканот

Со Ромите во Западен Балкан

Име на проектот Со Ромите во Западен Балкан Период Мај – Септември 2019, Мај – Декември 2020 Локација Северна Македонија Опис (цели и активности) Општата цел на проектот е да се обезбеди соработка и промовирање на нови политики за Ромите во Западен Балкан и предлози...
Миграциски триалог на Балканот

Помош на Велика Британија во ромските општини

Име на проектот Помош на Велика Британија во ромските општини Период Ноември 2020 – Март 2021 Локација Прилеп, Кочани, Виница, Гостивар, Куманово и Шуто Оризари Опис (цели и активности) Проектот во првата фаза имаше за цел обезбеди помош преку дистрибуција на...