СПРОТИСТАВУВАЊЕ НА ИЗОБЛИЧУВАЊЕТО НА ГЕНОЦИДОТ НА РОМИТЕ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

СПРОТИСТАВУВАЊЕ НА ИЗОБЛИЧУВАЊЕТО НА ГЕНОЦИДОТ НА РОМИТЕ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

Овој извештај е подготвен во рамките на истражувачкиот проект против изобличување на  геноцидот на Ромите во Југоисточна Европа – како клучен елемент за развој на  антирасистичките стратегии и антидискриминаторските политики и практики ја испитува...
ИЗВЕШТАЈ ВО СЕНКА – ЈАВНИ ПОЛИТИКИ ЗА  ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ 2021/2022

ИЗВЕШТАЈ ВО СЕНКА – ЈАВНИ ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ 2021/2022

Проектот „Граѓанска Интеграција за Роми 2020“, што го имплементира Институтот за истражување и  анализа на политики – Ромалитико, има за цел да даде придонес на граѓанското општество во  следењето и во оценувањето на јавните политики кои произлегуваат од...
Countering Distortion of the Genocide of the Roma in Southeastern Europe – A Key Element for Developing Anti-Racism Strategies and Anti Discrimination Policies and Practices

Countering Distortion of the Genocide of the Roma in Southeastern Europe – A Key Element for Developing Anti-Racism Strategies and Anti Discrimination Policies and Practices

This report born within the Countering Distortion of the Genocide of the Roma in  Southeastern Europe – A Key Element for Developing Anti-Racism Strategies and Anti Discrimination Policies and Practices project examines the history, memorialization, and...
ИЗВЕШТАЈ ВО СЕНКА – СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА НА РОМИ ЗА 2020

ИЗВЕШТАЈ ВО СЕНКА – СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА НА РОМИ ЗА 2020

Проектот „Граѓанска Интеграција за Роми 2020“, што го имплементира Институтот за истражување и  анализа на политики – Ромалитико, има за цел да даде придонес на граѓанското општество во  следењето и во оценувањето на јавните политики кои произлегуваат од...