Институтот за истражување и анализа на политики – Ромалитико беше целосно вклучен во изработка и поддршка на Локалните акциони планови. Сите Локални акциони планови беа заклучно усвоени од страна на Советите во 14 општини што претставува водич за инклузија на ромската заедница на локално ниво.

ШУТО ОРИЗАРИ

ТЕТОВО

ПРИЛЕП

КРИВА ПАЛАНКА

КОЧАНИ

КИЧЕВО

ДЕЛЧЕВО

ДЕБАР

ГОСТИВАР

ВИНИЦА

БИТОЛА

БЕРОВО