Име на проект: Генерална поддршка и граѓанско општество за Интеграција на Ромите – Втора фаза
Имплементирано од: Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико
Поддржано од: Канцеларија за Ромски Иницијативи, Фондација Отворено Општество Берлин
Локација: Северна Македонија
Период на имплементација: 01.01.2021 – 31.12.2022
Краток опис: Главната цел на проектот е Инклузија на Ромите во јавните политики во Република Македонија.

– Одржување на Владата на РМ одговорна за спроведување на Националната Стратегија за Роми и обезбедување на повисоко ниво на имплементација на активностите поврзани со Националните Акциони планови за Роми;

– Зголемување на реализацијата на националниот буџет според планираниот буџет и зголемување на буџетот на годишно ниво;

– Зголемување на учеството на ромската заедница во претстојниот попис на населението и нивно активно учество на локалните избори

– Следење на имплементацијата на принципот за соодветна и правична застапеност во јавна администрација.

– Канализирање на интересите на ромската заедница во процесот на ЕУ интеграција

Веб сајт: www.romalitico.org
Лице за контакт: Елвис Шаќири