Име на проект: Образование на деца Роми во време на Ковид
Имплементирано од: Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико
Поддржано од: Ромски Едукативен Фонд
Локација: Северна Македонија со таргет на Прилеп и Шуто Оризари
Период на имплементација: 01.04.2021 – 10.06.2021
Краток опис: Главната развојна цел на проектот е да се постигне вклучување на децата Роми во раното детско образование преку навремена реакција за креирање безбедна средина во градинките, подобрување на пристапот, посетеноста и достигнувањата на учениците Роми во основното образование и подобрување на резултатот во средно образование на матуранти Роми за положена државна матура и процесот за запишување на факултет.
Web site: www.romalitico.org
Лице за контакт: Суад Скендери