Денес во рамки на заедничкиот проект на Европската Унија и Советот на Европа, РОМАКТЕД Програма Фаза II, спроведуван од Ромалитико, Општина Битола – официјална страница додели дипломи на 18 лица, односно 12 лица добија сведителства за завршено основно образование, а 6 лица се стекнаа со дипломи за завршен курс за шминка.