РОМАКТЕД II Phase Programm

РОМАКТЕД II Phase Programm

РОМАКТЕД II Phase Programm Имплементирано од Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико Поддржано од Совет на Европа Локација Северна Македонија Период на имплементација 01.05.2021 – 30.11.2024 КРАТОК ОПИС Главната цел на проектот, според Повикот за...
РОМАКТЕД II Phase Programm

ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТНА ЗАЕДНИЦА

ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТНА ЗАЕДНИЦА Цели Воспоставување на одржливи механизми за мобилизација на заедницата. Развој на капацитети на ромската заедница за планирање, финансирање и имплементирање на решенија за сопствените развојни предизвици и приоритети. Времетраење на...
РОМАКТЕД II Phase Programm

ПРОЕКТ НА УСАИД ЗА ИНКЛУЗИЈА НА РОМИТЕ

ПРОЕКТ НА УСАИД ЗА ИНКЛУЗИЈА НА РОМИТЕ Цели Намалување на дискриминацијата врз Ромите. Подобрување на вклученоста на Ромите во општеството. Времетраење на проектот Јануари 2021 година – Јануари 2026 година Финансиска поддршка од УСАИД 1 милион долари Партнер за...