Анализа на јавното мислење на ромската заедница за евроинтеграцијата на Република Северна Македонија

Анализа на јавното мислење на ромската заедница за евроинтеграцијата на Република Северна Македонија

За разлика од двете најголеми етнички заедници во земјата поддршката на ромската заедница според истражувањето на Ромалитико за членство во ЕУ е поголема од етничките Македонци за 8% (65.48%), но е помала за 14% во однос на Албанците според според последното...
Истражување за искористеност на правата од социјална и детска заштита од страна на ромската заедница

Истражување за искористеност на правата од социјална и детска заштита од страна на ромската заедница

Здравствената криза предизвикана од состојбата со ковид-19, освен  што влијаеше врз здравјето на граѓаните и врз достапноста на услугите,  значително ја погодува и материјалната благосостојба на домаќинствата  преку губењето на работни места и...
ВОДИЧ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ И  СПРОТИСТАВУВАЊЕ НА  АНТИЦИГАНИЗМОТ

ВОДИЧ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ И СПРОТИСТАВУВАЊЕ НА АНТИЦИГАНИЗМОТ

Овој документ има за цел да ја едуцира широката јавност за постоењето на  антициганизмот како концепт, но и да го препознае неговите карактеристики.  Водичот започнува со краток вовед за актуелната состојба и продолжува со  основни информации како што...
БРИФ ЗА ПОЛИТИКИ – ПРЕДИЗВИЦИ ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ ЗА РОМИ

БРИФ ЗА ПОЛИТИКИ – ПРЕДИЗВИЦИ ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ ЗА РОМИ

Република Северна Македонија ја усвои Декларацијата од Познан во 2019 година и по насоките  на Европската Стратешка Рамка во февруари 2022 ја усвои Стратегијата за Роми со цел да ја  унапреди социо-економската и правната положба, како и да ги унапреди...
Говорот на омраза на социјалните мрежи и неговото влијае врз  ромската заедница

Говорот на омраза на социјалните мрежи и неговото влијае врз ромската заедница

  Социјалните мрежи претставуваат платформи за интеракција кои бројат над три билиони  корисници, а моментално најкористената социјална мрежа глобално е социјалната мрежа  Facebook. Социјалните мрежи ни овозможуваат глобална комуникација и брз пристап...
Истражување за степенот на доверба помеѓу етничките заедници коишто живеат во Република Северна Македонија

Истражување за степенот на доверба помеѓу етничките заедници коишто живеат во Република Северна Македонија

Речиси и по 30 години независност на Република Северна Македонија, две суштествени прашања  доминираат во надворешната и внатрешната политика и тоа: внатрешната кохезија помеѓу  етничките групи која во голема мера ја детерминира внатрешната политика во однос...